TwojeFinanse
2 0 1 czerwca 2017 TwojeFinanse

Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby

Ubezpieczenia ochronne kogo i czego dotyczą

Wypadki, poważne choroby, niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej, śmierć to jedne z najgorszych zdarzeń, które mogą spotkać każdą osobę. Niestety często dochodzi do nich nagle i niespodziewanie, w toku zwykłego dnia czy na dobrze znanej drodze. O chorobie możemy dowiedzieć się podczas standardowych, rutynowych badań. Skutki wypadków bądź ciężkich chorób bywają wyjątkowo przykre i długotrwałe nie tylko dla bezpośrednio poszkodowanej osoby, ale też jej najbliższych. Poważne zachorowanie lub wypadek ze sporym uszczerbkiem na zdrowiu powoduje przerwę w pracy lub nawet brak możliwości powrotu na wcześniej zajmowane stanowisko. To z kolei ma wpływ na obniżenie standardu życia, zmniejszenie domowego budżetu a nawet brak możliwości utrzymania domu bez zapewnienia dotychczasowych wpływów.

Open Life oferuje „Pomoc w chorobie”

Pogłębieniem trudnej sytuacji wywołanej chorobą lub wypadkiem jest brak pieniędzy, które po pierwsze otworzyłyby nowe możliwości do walki z chorobą, korzystania z pomocy rehabilitacyjnej bądź rekonwalescencji, po drugie dałoby poczucie bezpieczeństwa całej rodzinie. Wypłata świadczeń z ubezpieczenia jest nieocenionym wparciem w trudnych chwilach i sprawia, że osoba poszkodowana i jej bliscy mogą skoncentrować się na walce z chorobą, troskliwej opiece a nie poszukiwaniu odpowiednich środków pieniężnych potrzebnych na leczenie. Pieniądze z ubezpieczenia zwiększają poczucie kontroli nad całą sytuacją, co jest nieocenionym wsparciem o wymiarze psychologicznym w momencie, gdy choroba lub wypadek spotyka najbliższych.

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego sobie i swojej rodzinie na wypadek przykrych zdarzeń losowych, jest niemniej istotną częścią w budżecie rodzinnym, jak gromadzenie oszczędności na spokojną przyszłość lub emeryturę. Ten cel można osiągnąć wybierając odpowiedni wariant ubezpieczenia ochronnego. Towarzystwo Open Life odpowiadając na potrzeby klientów, wprowadziło do swojej oferty ubezpieczenie ochronne „Pomoc w chorobie”. Polisa zapewnia pomoc finansową w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego lub najbliższym na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Jak działa ubezpieczenie Open Life „Pomoc w chorobie”?

20% łącznej należnej kwoty jest wypłacane jednorazowo, od razu po zdiagnozowaniu choroby lub przeprowadzeniu procedury medycznej z zakresu ubezpieczenia. Pozostałe 80% sumy ubezpieczenia jest przekazywane co miesiąc przez okres minimum 60 miesięcy. Co więcej miesięczne wypłaty z tytułu ubezpieczenia „Pomoc w chorobie”, są wypłacane nawet po śmierci osoby ubezpieczonej w formie comiesięcznych wypłat, bądź jednorazowo zgodnie z decyzją spadkobierców. Warto także podkreślić, że w okresie realizacji wypłat miesięcznych, ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci trwa dalej.

Warianty ubezpieczenia „Pomoc w chorobie”

Open Life stale rozwija swoją ofertę w kierunku innowacyjności a także wygody i satysfakcji klienta. Dlatego ubezpieczenie „Pomoc w chorobie” jest produktem elastycznym, pozwalającym dopasować ubezpieczenie do własnych potrzeb i możliwości. Po pierwsze można wybrać okres ubezpieczenia 5 lub 10 lat, wariant zakresu ubezpieczenia 7 albo 36 jednostek chorobowych a także wysokość sum ubezpieczenia na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby od 50 tys. do 300 tys. złotych.

Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej przeprowadzana jest ocena medyczna. Na uwagę zasługuje brak okresu karencji, co oznacza, że pełna ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się pierwszego dnia okresu ochrony określonego w umowie.

Składki ubezpieczeniowe na „Pomoc w chorobie” muszą być wpłacane regularnie, jednak o częstotliwości ich opłacania można zadecydować przy podpisywaniu umowy, a także zmieniać ją w trakcie okresu ubezpieczenia. Składki mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. W ramach umowy obowiązuje dodatkowo 2-miesięczny okres prolongaty, co oznacza, że składka może być wpłacona z opóźnieniem. Ważnym elementem „Pomocy w chorobie” jest kontynuacja ochrony na wypadek śmierci ubezpieczonego po wcześniej przebytej chorobie objętej odpowiedzialnością Open Life. Taka kontynuacja ochrony nie wymaga wpłaty kolejnych składek.

„Pomoc w chorobie” jak nabyć ubezpieczenie?

Począwszy od listopada 2016 r. produkt jest dostępny w placówkach Open Brokers S.A. Wkrótce produkt będzie dostępny także u innych partnerów.


News jest opinią użytkownika TwojeFinanse i wydawca Portalu nie odpowiada za jego treść. Zgłoś błąd lub nadużycie

Wasze komentarze

Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy