TwojeFinanse
17 5 10 kwietnia 2018 TwojeFinanse
Artykuł sponsorowany

Jednolity Plik Kontrolny – co trzeba o nim wiedzieć?

Do tej pory obowiązek dostarczania Jednolitych Plików Kontrolnych do organów kontroli podatkowej ciążył na małych, dużych i średnich przedsiębiorcach. Od 2018 roku ten obowiązek dotyczy również mikroprzedsiębiorców. Oto najważniejsze informacje o Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór informatycznych danych dotyczących prowadzonej działalności, który przedsiębiorca generuje za pomocą oprogramowania komputerowego i przekazuje określonym organom podatkowym. Jednolite Pliki Kontrolne posiadają ustandaryzowany format (XML), co znacznie skraca czas kontroli skarbowej, zmniejsza jej koszty i zwiększa jej skuteczność. Jednolity Plik Kontrolny obejmuje siedmiu struktur:

  1. księgi rachunkowe (JPK_KR)
  2. wyciąg bankowy (JPK_WB)
  3. magazyn (JPK_MAG)
  4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT)
  5. faktura VAT (JPK_FA)
  6. podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
  7. ewidencja przychodów (JPK_EWP)

Więcej na temat Jednolitych Plików Kontrolnych przeczytać można w tym miejscu:http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/tax-policy-and-controversy/ey-kontrola-skarbowa-jednolity-plik-kontrolny

JPK_VAT

Od początku 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT będą co miesiąc zobowiązani przekazać JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Dokument za poprzedni miesiąc należy złożyć w ciągu 25 dni od zakończenia danego miesiąca, bez uprzedniego wezwania. Na dużych przedsiębiorcach ten obowiązek ciąży już od 1 lipca 2016 r., na małych i średnich przedsiębiorcach – od 1 stycznia 2017 r., na mikroprzedsiębiorcach – od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów przygotowało darmowy program Klient JPK, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą przygotować oraz przesłać JPK_VAT. Gotowy plik JPK_VAT wymaga opatrzenia odpowiednim podpisem. Przedsiębiorca może złożyć go za pomocą bezpłatnego Profilu Zaufanego, może też posłużyć się płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi (NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu osiągniętego w poprzednim roku). Po wysłaniu JPK_VAT należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK (UPO_JPK). Dokument ten potwierdza, że plik JPK_VAT został dostarczony do Ministerstwa Finansów. Z obowiązku składania JPK_VAT zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy sprzedają wyłącznie towary zwolnione z podatku VAT, oraz przedsiębiorcy świadczący tylko usługi zwolnione z podatku VAT. Zwolnienie dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają opodatkowane towary i świadczą opodatkowane usługi, ale korzystają ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ ich obrót nie przekracza 200 tysięcy zł.

Pozostałe struktury

W toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej organy skarbowe mogą wezwać przedsiębiorcę do dostarczenia innych struktur JPK. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma nie mniej niż trzy dni na udostępnienie żądanych dokumentów. Jednolite Pliki Kontrolne mogą być wysłane na adres e-mail wskazany przez organ podatkowy lub dostarczone na fizycznych nośnikach danych, takich jak płyty CD, DVD, karty pamięci lub pendrive’y. Nośniki powinny być opisane w sposób, który pozwoli zidentyfikować podatnika, a sposób zapisu powinien umożliwiać odczytanie zawartych na nośnikach informacji na urządzeniach różnych producentów. Duży przedsiębiorcy zobowiązani się do dostarczania plików na żądanie organów podatkowych już od 1 lipca 2016 r., małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców ten obowiązek będzie dotyczył dopiero od 1 lipca 2018 r. Przedsiębiorca, który odmawia udostępnienia Jednolitego Pliku Kontrolnego na wezwanie organu, może zostać ukarany grzywną porządkową, której wysokość wynosi do 2800 zł.

Wielkość przedsiębiorstwa

W świetle obowiązujących przepisów za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który spełnia jeden z dwóch warunków: w ostatnich dwóch latach obrotowych zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub roczny obrót netto przedsiębiorstwa ze sprzedaży wyniósł powyżej 50 milionów euro oraz suma aktywów przedsiębiorstwa przekroczyła 43 milionów euro. Za średniego przedsiębiorcę uważa się z kolei przedsiębiorcę, który w ciągu jednego z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, jego roczny obrót netto ze sprzedaży wynosił poniżej 50 milionów euro, a suma wartości jego aktywów nie przekroczyła 34 milionów euro. Mianem małego przedsiębiorcy określa się przedsiębiorcę, który w jednym z ostatnich dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży poniżej 10 milionów euro lub 10 milionów euro. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót netto przedsiębiorstwa ze sprzedaży nie przekroczył 2 milionów euro lub suma jego aktywów nie przekroczyła wartości 2 milionów euro.

Sankcje

Na przedsiębiorcę, który nie złoży pliku JKP_VAT w terminie, nałożone mogą zostać określone sankcje karno-skarbowe. Jeżeli wartość uszczuplenia należności podatkowej nie przekracza 10 000 zł, niedopełnienie obowiązku traktowane jest jako wykroczenie skarbowe, jeżeli wartość uszczuplenia przekracza tę kwotę – niezłożenie pliku JPK_VAT kwalifikowane jest jako przestępstwo skarbowe. Oprócz wartości uszczuplenia pod uwagę brane są również motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej czynu oraz okoliczności jego popełnienia. Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, której wysokość zawiera się w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W roku 2018 r. grzywna wynieść więc może od 210 zł do 42 000 zł. Podczas ustalania wysokości grzywny uwzględniana jest sytuacji majątkowa i rodzinna sprawcy oraz jego możliwości zarobkowe. Z kolei karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna w wysokości od 10 do 720 stawek dziennych. Stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, więc wysokości grzywny zawiera się w przedziale od 700 zł do 20 160 000.


News jest opinią użytkownika TwojeFinanse i wydawca Portalu nie odpowiada za jego treść. Zgłoś błąd lub nadużycie

Wasze komentarze

Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy