Kontakt

TwojeFinanse.pl Sp. z o. o.

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław

Adres e-mail: biuro@inwestycje.pl
Tel. (+48) 533 252 121
Fax. (+48) 71 721 56 59

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306232 prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy 786.308,70 zł. NIP: 897-169-43-34, REGON: 932999083